Mix taneczny

Mix Taneczny

Zajęcia prowadzone w dwóch grupach wiekowych:

Grupa 1: dzieci w wieku przedszkolnym
Grupa 2: dzieci w wieku 7-10 lat

Zajęcia taneczne oparte na różnych technikach tanecznych wpierające i rozwijające koordynację ruchową i usprawniające pracę obu półkul mózgowych. Pracujemy nad ciałem, motoryką, koordynacją ale nie tylko!

Poprzez budowanie odpowiedniej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa oraz wzajemnego szacunku zaszczepiamy miłość do tańca dbając również o rozwój innych kompetencji takich jak: budowanie poczucia własnej wartości, pokonywanie słabości oraz współpracę w grupie. swobodne wyrażanie emocji.

Dzięki urozmaiconemu programowi, ciekawym rekwizytom taniec to wspaniała zabawa.

Bazujemy na elementach tańca klasycznego, współczesnego, disco dance, hip hop, latino dance. Wykorzystujemy ruch rozwijający, improwizacje taneczne.

.

PROWADZĄCA to Joanna Przemorska- Protas. Zobaczcie co pisze o sobie:
Jestem dyplomowaną instruktorką tańca, od 29 lat jestem związana z tańcem a od 14 lat prowadzę zajęcia taneczne. Brałam udział w wielu turniejach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Na zajęciach najważniejsze jest dla mnie poczucie bezpieczeństwa i wzajemny szacunek. Dzięki temu jestem w stanie podążać za potrzebami uczestników a oni swobodnie mogą nadawać zajęciom własny, wyjątkowy rytm. Kieruję się zasadami Porozumienia Bez Przemocy. Na zajęciach nie stosuję kar ani nagród. Jest to dla mnie istotna część zajęć aby dzieci znalazły wewnętrzną motywację do rozwijania swoich umiejętności.

CENNIK:

 Mix  Taneczny / Taniec Nowoczesny
1 wejście 45 min.40 zł
4 wejścia  (1 x tygodniowo) 140 zł

KIEDY?


ŚRODA17:30-18:15

Formularz zapisu