Relaksacja

Relaksacja – Podczas tych zajęć poczujesz rozluźnienie wewnętrznego napięcia, w wyniku, którego zmniejszają się nasze negatywne emocje, takie jak lęk, złość, gniew, zawiść. Możemy powiedzieć, że w wyniku rozluźnienia emocje transformują się w życzliwość, radość spokój.

Rozluźnienie wewnętrznych napięć i negatywnych emocji sprzyja rozwojowi dojrzałość emocjonalnej.

Relaksacja to wszelkie metody i sposoby uzyskiwania stanu fizycznego i psychicznego odprężenia, czyli tzw. stanu relaksu. Treningi i ćwiczenia relaksacyjne służą wypracowaniu nawyków wprowadzania się w ten stan