Przygotowanie do Testu Predyspozycji Językowych 


O EGZAMINIE

Test predyspozycji językowych jest organizowany w celu wyselekcjonowania najlepszych kandydatów do dwujęzycznych klas siódmych oraz do szkół średnich dwujęzycznych. Osiągnięcie wysokiego wyniku umożliwia naukę w renomowanej szkole, a w przyszłości zdanie międzynarodowej matury i możliwość studiowania na całym świecie.

Egzamin sprawdza:

  • wyczucie stylistyczne, 
  • zasób słownictwa, związków frazeologicznych i idiomatycznych,
  • zdolność zauważania podobieństw w językach obcych,
  • umiejętność tłumaczenia zdań z języka fikcyjnego na polski. 


Z doświadczenia wiemy, że poza predyspozycjami językowymi, znaczącymi czynnikami pozwalającymi zdać egzamin na wysokim poziomie są umiejętność koncentracji i opanowania stresu oraz zarządzenia swoim czasem.

JAK PRACUJEMY 

Przygotowując naszych kursantów do testu predyspozycji językowych zwracamy uwagę nie tylko na rozwinięcie niezbędnych umiejętności i znajomości sposobów rozwiązywania konkretnych typów zadań, ale i na umiejętności radzenia sobie ze stresem i organizacji czasu podczas egzaminu.

O KURSIE

* Kurs sobotni od 23 kwietnia 2022 do 28 maja 2022
Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do testu poprzez:- pracę z przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi (czytanie i ze słuchu)-  rozwój umiejętności w głównych kategoriach (język fikcyjny, języki obce, język polski)-  rozwój umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu-  rozwój umiejętności opanowania stresu podczas egzaminu i wzmocnienie pewności siebie


CENA- 5 spotkań po 180 minut – 699 zł 

Materiały szkoleniowe w cenie kursów  

W PROGRAMIE

  • uzupełnianie luk w tekście w języku polskim i obcym ze słuchu i w tekście czytanym
  • porządkowanie zdań i fragmentów tekstu w języku polskim i obcym 
  • rozwiązywanie zadań w języku fikcyjnym według określonej strategii
  • tworzenie liczebników w językach obcych na podstawie wzoru 
  • rozwiązywanie zadań typu prawda/fałsz w formie ze słuchu i w tekście czytanym