Mini Przedszkole

KIM JESTEM: JESTEM PEDAGOGIEM, TRENEREM, COACHEM EDUKACYJNYM Z DŁUGOLETNIM STAŻEM PRACY Z DZIEĆMI. SWOJĄ PRAKTYKĘ ZDOBYWAŁAM NA KRAJOWYCH UNIWERSYTETACH I ZAGRANICZNYCH STYPENDIACH. OD LAT ZAJMUJĘ SIĘ TRENINGIEM UWAGI I PAMIĘCI, KTÓRY UŁATWIA DZIECIOM START W PRZEDSZKOLU I SZKOLE, A PRZEDE WSZYSTKIM DAJE POCZUCIE PEWNOŚCI SIEBIE I POCZUCIE WŁASNEJ SPRAWCZOŚCI.
ZAWODOWO I PRYWATNIE FASCYNUJE MNIE WPŁYW ZABAWY NA ROZWÓJ MŁODEGO CZŁOWIEKA.

Zajęcia polegają na rozwijaniu potencjału młodego człowieka poprzez zabawę w przyjaznym mu środowisku. Stymulowanie rozwoju umiejętności dzieci oraz oswajanie i odnalezienie się dziecka w nowej dla niego sytuacji. Głównym celem zajęć jest wykształcenie pozytywnych interakcji z rówieśnikami oraz dorosłymi opiekunami, rozwój umiejętności i wiedzy dziecka poprzez zabawę, wspólny taniec oraz aktywne i radosne spędzanie wolnego czasu.

 Reasumując, na moich  zajęciach:

  • ĆWICZYMY UWAŻNOŚĆ, KONCENTRACJĘ, KOORDYNACJĘ WZROKOWO-SŁUCHOWĄ, ŚWIADOMOŚĆ WŁASNEGO CIAŁA ORAZ ROZWÓJ MOTORYKI DUŻEJ I MAŁEJ;
  • ĆWICZYMY PAMIĘĆ;
  • KSZTAŁTUJEMY UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE W OPARCIU O KOMUNIKACJĘ EMPATYCZNĄ ;
  • TRENUJEMY KOORDYNACJĘ OKO – RĘKA;
  • TWORZYMY, ROZWIJAMY WYOBRAŻNIĘ I KREATYWNOŚĆ;
  • DOBRZE SIĘ BAWIMY;
  • DBAMY O SIEBIE W ATMOSFERZE SZACUNKU I WSPÓŁPRACY.